ORIGENS HISTÒRICS

El metodisme és un moviment de renovació espiritual de l’església que va sorgir a Anglaterra dintre del si de l’església Anglicana com a resposta a la corrupció i a la descomposició que regnava a la societat d’aquella època. El Metodisme va ser fruit d’un treball d’equip en el que van ocupar un lloc destacat els predicadors itinerants, laics que dedicaven la seva vida a visitar i predicar a les diferents societats metodistes, tal i com s’anomenava aleshores les Comunitats Metodistes.

EL "CLUB SANT"

El Metodisme va ser liderat per un grup de joves que pertanyien a l’anomenat “Club Sant”. Aquest grup va tenir el seu origen mentre els seus components eren estudiants universitaris a Oxford. El propòsit del grup era el de fomentar l’espiritualitat dels seus membres i ocupar-se dels més pobres i necessitats.

ELS INICIADORS DEL METODISME

En aquest grup destaquen els germans John (va néixer el 17 de juny de 1703 i va morir l’any 1791) i Charles Wesley i George Whitefield, entre altres. Tot i que John Wesley va ser l’autèntic impulsor del moviment metodista, cada un dels tres va tenir un paper destacat en el seu desenvolupament: John n’era l’organitzador, Charles n’era el músic que va compondre els himnes que tant van ajudar a la difusió del moviment i George n’era el predicador que, amb la seva sola presència, atreia multituds per a què l’escoltessin..

DE L'ORIGEN FINS AVUI

L’experiència de conversió dels germans Wesley i de George Whitefield junt a la dels altres membres del “Club Sant”, els va dur a liderar un dels moviments de renovació espiritual que encara perdura en el si del cristianisme. Tot i que inicialment, i per raons òbvies, el metodisme es va estendre pels països del primer món del moment, actualment el metodisme està present en més de 120 països, el Concili Mundial Metodista reuneix més de 325 esglésies i congrega 70.226.066 de seguidors, segons dades de l’any 1997, formant així una de les principals famílies del protestantisme.

 

EL METODISME I LA SEVA PRESÈNCIA EN EL MÓN

Al voltant del 90% dels Metodistes del món estan a Àfrica, Amèrica del Nord i Àsia. Per zones geogràfiques el Metodisme és majoritàriament africà amb 130 esglésies i 24.884.398 membres. Ocupa el segon lloc Amèrica del Nord (Canadà, EE UU i Mèxic) amb 30 esglésies i 24.410.410 membres. Segueixen, en tercer lloc, els metodistes asiàtics amb 67 esglésies i 15.836.197 membres.
Al voltant del 10% restant es reparteix entre el Pacífic, Amèrica del Sud, Amèrica Central i el Carib, Europa i Orient Mitjà. Encapçala la llista el Pacífic amb 25 esglésies i 2.858.601 membres gairebé el mateix nombre que Amèrica del Sud amb 42 esglésies i 2.641.240 membres. El tercer grup l’integren Amèrica Central i el Carib amb 93 esglésies i 1.251.191 al costat d'Europa amb 73 esglésies i 1.128.324. Finalment, trobem l’Orient Mitjà amb 6 esglésies i 35.002 membres.

ESGLÉSIES MULTITUDINÀRIES

Encara que ens sorprèn en el nostre context europeu, hi ha nombroses esglésies metodistes al voltant del món amb membresies que superen el milió de membres.
A Àfrica: L'Església Metodista Unida del Congo amb 1.946.011 membres, l'Església Metodista Protestant de Costa d'Ivori amb 1.354.710 membres, l'Església Metodista de Ghana amb 1.415.692 membres, l'Església Metodista de Nigèria amb prop de 2.000.000 de membres o l'Església Metodista Unida del mateix país amb 1.088.639 membres, l'Església Metodista de Serra Lleona amb 2.100.000 membres, l'Església Metodista de Sudàfrica amb 3.949.792 membres i, la major de totes, l'Església Unida de Zàmbia amb 4.575.000.
A Amèrica del Nord: L'Església Unida de Canadà amb 1.800.000 membres i als Estats Units l'església Metodista Africana Episcopal amb 4.375.000 membres, l'església Metodista Africana Sió amb 2.126.129 membres, l'Església Cristiana Metodista Episcopal amb 1.328.792 membres i, la major de totes, l'Església Metodista Unida amb 12.544.320 membres.
A Àsia: Només hi ha tres esglésies que superin el milió de membres en aquest continent: l'Església del Nord de la Índia amb 2.437.500 membres, l'Església del Sud de la Índia amb 5.950.000 membres i l'Església Metodista de Corea amb 2.173.339 membres.
Al Pacífic: l'Església Unida d'Austràlia amb 1.300.000 membres i l'Església Unida de Nova Guinea amb 1.000.000 de membres.
A Amèrica del Sud: l'Església Metodista Pentecostal de Xile té al voltant de 2.000.000 de membres.
No hi ha cap Església d'aquestes dimensions ni a Europa, ni a l’Amèrica central ni al Carib ni a l’Orient Mitjà.

 

 

Joomla templates by a4joomla