Òrgans de govern de l'Església
Segons l'article 20 dels Estatuts de l'Església, l'òrgan de representació i de govern de l'Església Metodista és la Conferència i el Consell Executiu.

La Conferència General
La Conferència General, segons l'article 25 dels Estatuts de l'Església Metodista, es reuneix cada quatre anys i té com principal missió aprovar el Pla Estratègic per al següent període de sessions i triar al Consell Executiu.

El Consell Executiu
El Consell Executiu segons l'article 27 dels Estatuts de l'Església Metodista, és l'òrgan de govern de l'Església entre Conferències Generals.

El Col·legi Pastoral
El Col·legi Pastoral, segons l'article 18, està integrat pels Ministres Ordenats. És el màxim responsable en assumptes espirituals.

Les Conferències Anuals
Les Conferències Anuals, segons l'article 37 dels Estatuts de l'Església Metodista, es convoquen els anys en els quals no és convocada la Conferència General. La seva responsabilitat és la d'aprovar, entre altres àmbits competencials, el Pla de Treball Anual que ha d'ajustar-se a l'establert en el Pla Estratègic.
És igualment la seva responsabilitat aprovar els pressupostos anuals i la liquidació dels mateixos.

Les Conferències Locals
Les Conferències Locals estan integrades pels membres actius de cada Comunitat Local segons regula l'article 10 d'aquests mateixos Estatuts.
La Conferència Local, article 46, haurà de reunir-se, com mínim, una vegada a l'any. Les seves funcions, entre d’altres, són:

1. Triar el Consell Local de Comunitat segons regulin els Cànons Generals de l'Església.
2. El Consell Local de Comunitat, article 46, és la màxima representació de l'Església entre Conferències Locals.
3. El Consell Local de Comunitat es tria cada quatre anys i una vegada que s'hagi celebrat la corresponent Conferència General.

Les Comunitats Locals
Cada Comunitat Local, article 47, haurà d'organitzar-se en dos àmbits de treball. El funcional i l'operatiu.

1. Àmbit funcional:
L'àmbit funcional s'estructurarà en les següents QUATRE àrees de treball:
  • Àrea de Treball Missioner.
  • Àrea de Treball Educatiu.
  • Àrea de Treball Social.
  • Àrea de Treball Administratiu.
2. L'àmbit Operatiu són els Grups de Creixement Cristià.
Joomla templates by a4joomla