LA MISSIÓ DE L'ESGLESIA METODISTA

La Missió presenta i explica la raó de ser d'una col·lectivitat. La Missió de l'Església Metodista és la de proclamar el missatge de Jesús i la d'encarnar els valors del Regne de Déu a la terra com a mostra i anticipació del que serà el Nou Ordre de Déu que s'aconseguirà amb la Segona Vinguda de Crist.

Tota Església ha de tenir resposta a les següents preguntes:

* Quin és el propòsit de la nostra Església, de les nostres Comunitats?

* Per a què existim?

* Què ens mou a fer el que fem?

* Què és el que realment hem de fer?

Des de la nostra comprensió de l'Evangeli la resposta a totes aquestes preguntes les trobem a la Bíblia.

Concretament dos passatges resumeixen la nostra comprensió de la Missió que tenim encomanada.

Es tracta de:

Lluc 4, 18-19 i 21.

Mateu 28, 18-20.

És el que anomenem:

* “El Dia del Compliment” (Lluc 4) i

* “La Gran Comissió” (Mateu 28).

Aquesta és la base que ens ha dut a elaborar la nostra Missió, que és la següent:

 

 

Convocar la gent

a canviar la seva vida

per seguir Jesús

integrant-se en la Comunitat

per a què sent deixebles

l’església sigui un referent social

que contribueixi a encarnar

els valors del Regne de

l’amor, el perdó, la reconciliació, la justícia i la solidaritat

per a transformar la nostra societat

segons el propòsit per la qual

Déu la va crear

Joomla templates by a4joomla