UN POBLE QUE CANTA

 

 

L’anomenat poble metodista, com li agradava al mateix Joan Wesley referir-se als metodistes i, des d’aleshores, com els agrada referir-se als metodistes a ells mateixos, és un poble que canta.

Carles Wesley, germà del primer, va ser un gran compositor i va aprofitar els talents que Déu li havia donat per a posar-los al servei de l'Església composant nombrosos himnes que van ser cantats amb fervor i devoció pels primers metodistes.

Avui dia aquests himnes, al costat de molts altres, formen part del patrimoni cultural i espiritual no només de l'Església Metodista sinó de tota la cristiandat.

Mantenir viva la música d'aquests himnes és un patrimoni que no només no hem de perdre sinó que hem de fomentar acompanyats, naturalment, de la música actual. D'aquesta manera, en un intel·ligent equilibri, mantindrem la nostra identitat històrica i serem capaços de sintonitzar amb la realitat del nostre temps.

 

 

La Missió de l'Institut Metodista de Educació

 

L'Institut Metodista d'Educació (IME) és el centre de formació permanent de l'Església Evangèlica Metodista Unida. La Missió de l'IME és la de capacitar els dirigents de l'Església per tal que puguin desenvolupar més i millor el Ministeri que se'ls ha encomanat.
L'Església Metodista està orientada als Dons i als Ministeris. Això vol dir que entenem que és Déu qui concedeix els Dons a les persones per a realitzar els Ministeris que els han encomanat.

La responsabilitat de l'Església és la d'estar atenta a la direcció de Déu i identificar aquests Dons per tal de fomentar-los i desenvolupar-los, mentre que la responsabilitat de l'Institut Metodista d'Educació en aquest procés és la d'oferir la formació acadèmica necessària per aconseguir-ho.

És funció del Col·legi Pastoral de l'Església identificar i ratificar aquests Dons i convocar, en el nom de Jesús, els qui els tinguin, i aspirin a exercir-los, a que segueixin la formació acadèmica necessària a l'Institut Metodista d'Educació.
Poden cursar la formació de l'IME tant les persones que aspirin a exercir els seus Dons en el Ministeri Laic de l'Església com aquelles persones que aspirin a exercir-los en el Ministeri Ordenat de l'Església.
A més dels plans d'estudis acreditats, l'Institut Metodista d'Educació ofereix el Pla d'Homologació d'Estudis que afavoreix el reconeixement dels estudis teològics cursats en altres institucions i que els complementa, si això fos necessari, amb les matèries oportunes.

 

Què és l'Institut Metodista d'Educació?

En primer lloc:
Un centre de formació a distància
És un centre de formació teològica a distància que utilitza les modernes tecnologies per a implementar el seu projecte educatiu.

En segon lloc:
Un centre d’acreditació acadèmica
És un centre d’acreditació teològica per a aquelles persones que, havent cursat els seus estudis en altres institucions, necessitin l’oportuna homologació per a poder desenvolupar el seu ministeri en el si de l'Església Evangèlica Metodista.

Els quatre Blocs del Pla d'Estudis

L'Institut Metodista d'Educació ofereix el següent Pla d'Estudis. El Pla d'Estudis està basat en quatre blocs:

Curs Introductori,
És un curs dirigit a totes aquelles persones que vulguin accedir a la membresia de l'Església Evangèlica Metodista.

Curs Bàsic,
És un curs orientat a donar una formació bàsica per a tots aquells creients que vulguin formar-se per a poder exercir els seus Dons Espirituals en el si de l'Església.

Curs de Formació Eclesiàstica,

És un curs que està dirigit a totes aquelles persones que siguin candidates a formar part del Consell de Comunitat Local.

Curs Superior,

És un curs dividit en quatre anys i està orientat a aquelles persones que vulguin servir en un ministeri en la vida de l'església i que senten la necessitat de preparar-se acadèmicament per a això.

Procés de Matriculació


Si vostè desitja saber com matricular-se en algun dels quatre cursos que ofereix l'Institut Metodista d'Educació li preguem que ens ho faci saber enviant un correu a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la.

  • Ha de saber que el Curs Introductori està dirigit a aquelles persones que desitgen formar part de l'Església Metodista a través d'alguna de les nostres Comunitats. Per a accedir a aquest curs ha de contar amb l'oportuna recomanació del seu pastor/a. Li preguem que ens faci saber el seu interès per aquest curs enviant un correu a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la i li facilitarem la corresponent contrasenya perquè pugui matricular-se.
  • El Curs Bàsic està obert a qualsevol persona que desitgi rebre la formació que s'ofereix. Li preguem que ens faci saber el seu interès per aquest curs enviant un correu a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la i li facilitarem la corresponent contrasenya perquè pugui matricular-se.
  • El Curs de Formació Eclesiàstica està dirigit a aquelles persones que són candidates a formar part d'un Consell de Comunitat d'una congregació de l'Església Metodista. Li preguem que ens faci saber el seu interès per aquest curs enviant un correu a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la i li facilitarem la corresponent contrasenya perquè pugui matricular-se.
  • El Curs Superior està orientat a aquelles persones que aspiren a exercir un Ministeri Ordenat en el si de l'Església Metodista i que per a això ha obtingut l'acreditació del Col·legi Pastoral. Li preguem que ens faci saber el seu interès per aquest curs enviant un correu a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la i li facilitarem la corresponent contrasenya perquè pugui matricular-se.

 

La Misión del Instituto Metodista de Educación

El Instituto Metodista de Educación (IME) es el centro de formación permanente de la Iglesia Evangélica Metodista Unida. La Misión del IME es la de capacitar a los dirigentes de la Iglesia a fin de que puedan desarrollar más y mejor el Ministerio que se les ha encomendado.

La Iglesia Metodista está orientada a los Dones y a los Ministerios. Ello quiere decir que entendemos que es Dios quien concede los Dones a las persones para realizar los Ministerios que les ha encomendado. La responsabilidad de la Iglesia es la de estar atenta a la dirección de Dios e identificar dichos Dones a fin de fomentarlos y desarrollarlos.

La responsabilidad del Instituto Metodista de Educación en este proceso es la de ofrecer la formación académica necesaria para ello.

Es función del Colegio Pastoral de la Iglesia identificar y ratificar dichos Dones y convocar, en el nombre de Jesús, a quienes los posean, y aspiren a ejercerlos, a que cursen la necesaria formación académica para ello en el Instituto Metodista de Educación.

Pueden cursar la formación del IME tanto las personas que aspiren a ejercer sus Dones en el Ministerio Laico de la Iglesia como aquellas personas que aspiren a ejercerlos en el Ministerio Ordenado de la Iglesia.

Además de los planes de estudios acreditados el Instituto Metodista de Educación ofrece el Plan de Homologación de Estudios que favorece el reconocimiento de los estudios teológicos cursados en otras instituciones y que los complementa, si ello fuera necesario, con las oportunas materias.

¿Qué es el Instituto Metodista de Educación?

En primer lugar:

Un centro de formación a distancia
Es un centro de formación teológica a distancia que utiliza las modernas tecnologías para implementar su proyecto educativo.

En segundo lugar:

Un centro de acreditación académica
Es un centro de acreditación teológica para aquellas personas que habiendo cursado sus estudios en otras instituciones necesiten la oportuna homologación para poder desarrollar su ministerio en el seno de la Iglesia Evangélica Metodista.

Los cuatro Bloques del Plan de Estudios

El Instituto Metodista de Educación ofrece el siguiente Plan de Estudios. El Plan de Estudios está basado en cuatro bloques:

Curso Introductorio

Es un curso dirigido a todas aquellas personas que quieran acceder a la membresía de la Iglesia Evangélica Metodista.

Curso Básico

Es un curso orientado a dar una formación básica para todos aquellos creyentes que quieran formarse para poder ejercer sus Dones Espirituales en el seno de la Iglesia.

Curso de Formación Eclesiástica

Es un curso que está dirigido a todas aquellas personas que sean candidatas a formar parte del Consejo de Comunidad Local.

Curso Superior

Es un curso dividido en cuatro años y está orientado a aquellas personas que quieran servir en un ministerio en la vida de la iglesia y que sienten la necesidad de prepararse académicamente para ello.

Proceso de Matriculación

Si usted desea conocer matricularse en alguno de los cuatro cursos que ofrece el Instituto Metodista de Educación le rogamos que nos lo haga saber enviando un correo a la siguiente dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  • Debe saber que el Curso Introductorio está dirigido a aquellas personas desean formar parte de la Iglesia Metodista a través de alguna de nuestras Comunidades. Para acceder a este curso debe contar con la oportuna recomendación de su pastor/a. Le rogamos que nos haga saber su interés por este enviando un correo a la siguiente dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. y le facilitaremos la correspondiente contraseña para que pueda matricularse.
  • El Curso Básico está abierto a cualquier persona que desee recibir la formación que se ofrece. Le rogamos que nos haga saber su interés por este curso enviando un correo a la siguiente dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. y le facilitaremos la correspondiente contraseña para que pueda matricularse.
  • El Curso de Formación Eclesiástica está dirigido a aquellas personas que son candidatas a formar parte de un Consejo de Comunidad de una congregación de la Iglesia Metodista. Le rogamos que nos haga saber su interés por este curso enviando un correo a la siguiente dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. y le facilitaremos la correspondiente contraseña para que pueda matricularse.
  • El Curso Superior está orientado a aquellas personas que aspiran a ejercer un Ministerio Ordenado en el seno de la Iglesia Metodista y que para ello ha obtenido la acreditación del Colegio Pastoral. Le rogamos que nos haga saber su interés por este curso enviando un correo a la siguiente dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. y le facilitaremos la correspondiente contraseña para que pueda matricularse.
Joomla templates by a4joomla